Terug

Nieuws / Wat is veraarden

Wat is veraarden

Wat is veraarden

14 augustus 2023

Nu is het nog niet mogelijk in Nederland, maar er is een sterk groeiende belangstelling voor veraarden als natuurlijker alternatief voor begraven. Bij deze lichaamsbestemming transformeert het lichaam tot voedzame aarde.

Veraarden is gebaseerd op de natuurlijke cyclus van leven en dood. Het is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene transformeert tot voedzame aarde. Het wordt ook wel humaan composteren of humusatie genoemd. Een overledene wordt daarbij in een bed gelegd van een organisch mengsel met onder andere hooi en stro, waar zich micro-organismen in bevinden die ons lichaam verteren. Het ritueel heeft veel gelijkenissen met begraven, maar een belangrijk verschil is dat veraarden bovengronds gebeurt. Ook vindt het veraardingsproces doorgaans plaats in een afgesloten cabine, binnen in een gebouw. Zo kunnen de omstandigheden van het veraarden ideaal gehouden worden.

Afhankelijk van de methode duurt het transformatieproces zo’n veertig dagen, inclusief het verfijnen van de nog resterende botten. Het eindresultaat is voedzame aarde, ook humus of compost genoemd, rijk aan allerlei mineralen om bomen mee aan te planten en nieuw leven mee te voeden.

Gebeurt veraarden wel al ergens anders in de wereld?

Ja! Als eerste plek ter wereld heeft de Amerikaanse staat Washington in april 2019 ‘natural organic reduction’ toegestaan: het composteren van dode mensenlichamen tot vruchtbare humus, die wordt ingezet om plaatselijke natuurgebieden te herbebossen. Hier gingen jaren aan onderzoek, crowdfunding en lobby vooraf. In 2021 werd de eerste locatie geopend: Recompose. Initiatiefnemer Katrina Spade vertelt: “Our bodies are full of potential. We have nutrients in us and there’s no way we should be packed into a box that doesn’t let us go into the earth. Decay and decomposition are amazing processes we are terrified of because they might seem icky and scary — your body aging, your food rotting — but without those processes, we would not be alive.”

Ook dichterbij in België is jarenlang geëxperimenteerd met humusatie, hoewel het daar nog niet in de wet is opgenomen. De echte primeur in Europa is in Duitsland: in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft ‘Reerdigung’ sinds kort mogelijk gemaakt en hier heeft het bedrijf Meine Erde in 2022 een eerste locatie geopend. Hier zijn de eerste veraardingsprocessen voltooid.

Komt het ook naar Nederland?

Ook in Nederland zien we een groeiende belangstelling voor veraarden. Niet alleen bij mensen die dit voor zichzelf wensen, ook in de uitvaartbranche. Onlangs heeft een vertegenwoordiging van de uitvaartbranche een bezoek gebracht aan het Duitse Meine Erde. In ons land doet zich nu de interessante ontwikkeling voor dat de Wet op de Lijkbezorging wordt geactualiseerd. Over de toelaatbaarheid van andere vormen van begraven en cremeren bracht een commissie van de Gezondheidsraad in 2020 een adviesrapport uit. Ten aanzien van humaan composteren concludeerde de commissie destijds ‘dat vooralsnog onvoldoende informatie beschikbaar is om humaan composteren te beoordelen aan de hand van de opgestelde voorwaarden van het beoordelingskader.’ Inmiddels is deze informatie er wel dankzij de ontwikkelingen in Duitsland, dus dit biedt perspectief voor een mogelijke legalisatie hier.


bron:veraarden.nl

Het laatste nieuws

Wat is veraarden
Wat is veraarden

14 augustus 2023

Nu is het nog niet mogelijk in Nederland, maar er is een sterk groeiende belangstelling...

Virtuele rouwkaart
Virtuele rouwkaart

14 augustus 2023

VIRTUELE ROUWKAART Deel eenvoudig en snel de kennisgeving of uitnodiging met familie, vrienden, relaties en...