Voorbereiden

Soms is het goed om vooruit te kijken. Wat moet er geregeld worden voor een uitvaart?

Veel mensen hebben duidelijke ideeën en wensen voor hun eigen uitvaart, misschien heeft u onlangs een overlijden van dichtbij meegemaakt en uzelf de vraag gesteld: "Mocht ik uit de tijd gaan, wat wil ik eigenlijk? Wat past bij mijn overtuigingen? Wat is verstandig om voor te bereiden? Hoe weten mijn naasten wat mijn wensen zijn en wat kost een uitvaart eigenlijk?"

Wij verzorgen vrijblijvend en kosteloos uitvaartadvies. Gaan met u in gesprek over wat de traditionele en hedendaagse mogelijkheden zijn en proberen samen uw wensen duidelijk te krijgen.

Voorbereiden

Eerste gesprek

Tijdens de eerste afspraak worden de belangrijkste zaken besproken zoals de keuze tussen begraven en cremeren, de laatste verzorging, het verblijf van de overledene en de datum, tijd en locatie van de uitvaart.

De kosten die een uitvaart met zich meebrengt, maar ook de mogelijkheden zoals de eerste opzet van de rouwkaart en/of de advertentie, keuze van de kist/mand of lijkwade en het vervoer.

Wij bespreken alles gedoseerd en geven u de tijd om rustig na te denken en met elkaar te overleggen. Tegelijkertijd zorgen wij er voor dat alles op tijd geregeld is. Wij adviseren u graag hierover.

Na het eerste gesprek zal er nagedacht moeten worden over de sfeer van de afscheidsdienst, het programma, muziek, bloemen en nog een aantal zaken. Hiervoor heeft u langer de tijd.


Eerste gesprek

Verzorging

Afhankelijk van waar het overlijden heeft plaatsgevonden (thuis, zieken-, verpleeg-, verzorgingshuis), bespreken we hoe en waar de verzorging zal plaatsvinden. Heeft de overledene in een hospice of verzorgingshuis gewoond, dan kan in overleg met de verpleging daar de laatste zorg worden verleend. De laatste zorg mag natuurlijk verleend worden door familieleden en/of nabestaanden, verplegend personeel en kan ook samen met of alleen door ons gedaan worden.


Verzorging

Verblijf

Tijdens het eerste gesprek bespreken we het verblijf tot aan de dag van de uitvaart. Dit kan thuis, in een rouwcentrum of op een bijzondere locatie. Per situatie verschillen de mogelijkheden.


Verblijf