Nazorg
Terug

Mogelijkheden / Nazorg

Nazorg

Wij bieden hulp op zowel emotioneel, administratief als fiscaal vlak. Wie behoefte heeft aan professionele nazorg, brengen we in contact met ervaren rouwconsulenten. Zij bieden een luisterend oor.

Nazorg

Want rouwen is niet loslaten. Rouwen is verbinden. Het is het verlies van een dierbare deel laten uitmaken van je leven. Wanneer u dat wilt, komen we in de weken na de uitvaart langs om de uitvaart na te bespreken. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om aan te geven of u behoefte heeft aan verdere begeleiding, zoals bijvoorbeeld bij een dankkaart verzenden of de hulp bij een keuze voor een grafmonument of asbestemming.

In aanloop naar de uitvaart ontvangt u van ons een nazorgboek voor de praktische zaken waarin tal van tips, adressen en checklists zijn opgenomen.


Nazorgconsulent

Verlies is een ingrijpende verandering in het leven. Na het verlies van een dierbare kunnen er vragen ontstaan.

 • Hoe zit het met de administratie?
 • Wat heeft hierin prioriteit?
 • Wie regelt de nalatenschap?
 • Er is iemand uit het gezin weggevallen. Wat verandert er dan in het huishouden?
 • Moet het ouderlijk huis worden leeggeruimd?
 • Wanneer ga ik weer aan het werk of naar school?
 • Hoe ga ik mijn leven opnieuw vormgeven?
 • Rouw ik wel goed?

Ongeveer 6 - 8 weken na de uitvaart neemt Mariëlle Terstegen van Nunazorg telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek biedt zij u de gelegenheid uw verhaal nog een keer te vertellen en vraagt zij hoe het, naar omstandigheden, met u gaat. U bespreekt samen waar u mogelijk behoefte aan heeft als ondersteuning. Mariëlle zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen. U gaat hier dan zelf mee aan de slag. Als u dat prettig vindt, komt zij bij u thuis voor een gesprek. Dit hoeft niet meteen, dat kan ook later. Zij houdt contact zolang u dit zelf prettig vindt.

Er wordt altijd gekeken naar de oplossingen in uw eigen omgeving. Nunazorg werkt daarvoor samen met o.a. gemeenten, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Na het telefonisch contact is Mariëlle het aanspreekpunt voor alles waar u tegenaan loopt en u kunt haar bellen voor advies, vragen of hulp.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.


 • Digitale nazorg

  Digitale nazorg kan de computer, laptop, telefoon, tablet en zelfs navigatiesystemen van de overledene toegankelijk maken, vaak ook als deze beveiligd zijn door een onbekend wachtwoord of toestelcode. Hierdoor is het mogelijk om weer toegang te krijgen tot de bestanden die op deze apparatuur zijn opgeslagen. www.digitalenazorg.nl

 • Nazorg bij verlies baby

  Stichting Phéron helpt door steun te bieden aan hen, die het verdriet moeten dragen van het verlies van een baby.

 • Handige telefoonnummers

  Notaristelefoon: 0900 3469393

  Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding:  033 4616896

  Stichting Achter de Regenboog: 0900 233 41 41 (voor kinderen)

  AZ-Woningontruiming: 055 8441234