Foto- en videografie
Terug

Mogelijkheden / Foto- en videografie

Foto- en videografie

De dag van de begrafenis of crematie gaat vaak in een roes voorbij. Het is een dag met verdrietige, maar ook bijzondere en liefdevolle momenten. Momenten waarop je later nog eens terug wilt kijken.

Fotografie

Een uitvaartreportage kan bijdragen in het verwerkingsproces, is waardevol voor iedereen die (niet) aanwezig kon zijn bij de ceremonie en is voor kinderen een toekomstig tastbaar aandenken. Hierbij heeft u de regie over wat u vastgelegd wilt hebben en op welke momenten de fotograaf aanwezig is.


Videografie

In het verdriet van het moment, gaan veel zaken rondom een uitvaart langs u heen, terwijl juist een waardig en respectvol afscheid een waardevol element vormt in de rouwverwerking. Het vastleggen van hetgeen voor, tijdens en na de crematie of begrafenis plaatsvindt, betekent daarom voor veel mensen een belangrijke steun. Het kan helpen het verlies een plek te geven en geeft dankbare voldoening dat er op een passende manier afscheid is genomen.

Ook als mensen ziek of niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn, kan een ingetogen videoreportage van het afscheid een essentieel onderdeel van het verwerkingsproces betekenen. Kleine kinderen die nog te jong zijn om te beseffen wat er gebeurt, kunnen later met vragen komen. Als ze wat ouder zijn, betekent het bewust kunnen meebeleven van het afscheid van bijvoorbeeld vader, moeder, broer of zus dat het gemis makkelijker een plaats krijgt in het leven. Zo kunnen zij zich op hun eigen manier van het afscheid bewust worden.


  • Livestream

    Voor belangstellenden die niet aanwezig kunnen zijn kan een livestream de mogelijkheid bieden om op afstand de afscheidsceremonie toch mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan familie of vrienden die in het buitenland wonen en niet de mogelijkheid of de middelen hebben om naar het afscheid te komen. Voor onze beveiligde livestream uitzending is slechts een internetverbinding nodig en een apparaat waarop dit te volgen is.