Administratieve zaken
Terug

Mogelijkheden / Administratieve zaken

Administratieve zaken

Verzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen beschikbaar voor een uitvaart. De twee meest gebruikte zijn de kapitaal, ook wel geldverzekering genoemd, en de natura, ook wel dienstenverzekering genoemd. U kunt ons altijd bellen om samen te kijken naar uw verzekeringspolis zodat wij u kunnen adviseren. 


Kapitaalverzekering

Hierbij bent u verzekerd voor een vast bedrag. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan uw naasten op moment van overlijden om (een deel van) de uitvaart mee te betalen. U bent flexibel in keuze van uitvaartondernemer.


Naturaverzekering

Hierbij bent u verzekerd voor een pakket diensten. Zoals bijvoorbeeld het vervoer, de kist, de kaarten, etc. U kunt, afhankelijke van de polisvoorwaarden, flexibel zijn in de keuze van uitvaartondernemer. 


Notaris

Testament

Hierin kunt u bepalen dat, in geval er een partner is, de langstlevende van u beiden benoemd wordt tot executeur, zodat de nalatenschap op basis van de inhoud van het testament afgewikkeld kan worden. Het voordeel hiervan is, dat de notaris een verklaring van executele kan afgeven. Dat kan binnen een dag geregeld worden. Dit in tegenstelling tot een verklaring van erfrecht wat doorgaans meer tijd in beslag neemt. De verklaring van executele levert u in bij uw bank en dan kunt u weer over uw rekeningen beschikken.

In een testament kunt u ook andere zaken regelen die niet bij de wet geregeld zijn. Bijvoorbeeld dat dat wat uw kinderen erven hun privé vermogen blijft. Wat belangrijk is om te weten is, dat het zaak is om na de verklaring van erfrecht, daadwerkelijk de nalatenschap af te wikkelen. Dat wil zeggen, dat vastgelegd wordt hoe hoog het erfdeel van de kinderen is. Zij krijgen dat nu niet uitgekeerd, maar u betaalt er nu al wel erfbelasting over. Het is zonde wanneer na het laatste overlijden niet duidelijk is hoe hoog dat erfdeel was en er vervolgens een tweede keer erfbelasting over betaald wordt. Bedenk dat dit niet alleen geldt voor de grotere vermogens, maar ook zeker voor mensen met een eigen huis en spaargeld.


Testament niet beschikbaar

Als niet bekend is of er een testament is kan de notaris dit voor u nakijken in het CTR (centraal testamenten register). 

Wanneer er geen testament is, dan kunt u bij sommige banken volstaan met een uittreksel uit het BRP (Basis Registratie Personen van de gemeente) en een uittreksel uit het CTR.

Wanneer u gehuwd bent en geen kinderen heeft, dan bent u de enige erfgenaam.

Wanneer u gehuwd bent en u heeft wel kinderen, dan is erfrecht volgens de wet van toepassing, te weten de wettelijke verdeling. De notaris zal in dit geval een verklaring van toedeling afgeven. Hierin zal worden vermeld dat u enig eigenaar van het gezamenlijke- en eigen vermogen van de overledene wordt, de kinderen krijgen niets uitgekeerd. De meeste banken geven u dan weer toegang tot alle rekeningen.